QUIZ: Hur mycket pengar har årets presidentkampanjer samlat in tillsammans?

På torsdagen offentliggjordes kampanjernas insamlade pengar för februari månad.

Hur mycket pengar har alla presidentkandidaters kampanjer samlat in totalt sett för att bli nominerade sedan förra året? (siffran inkluderar alltså även kampanjer som avslutats)

a) 540 miljoner dollar
b) 790 miljoner dollar
c) 930 miljoner dollar
d) 1,4 miljarder dollar


Det rätta svaret?

Kampanjerna har tillsammans samlat in cirka 4,8 miljarder svenska kronor. Rätt svar är alltså b) 790 miljoner dollar.

Obama har samlat in mest pengar totalt sett (192,7 miljoner dollar). Av de tre kvarvarande huvudkandidaterna har han också fler donationer och med lägre belopp än konkurrenterna (Center for Responsive Politics). Trots att Clinton skänkt 10 miljoner dollar från sin senatskampanj och 5 miljoner dollar från egna pengar lyckades hon inte samla in lika mycket som Obama. Hon hamnar totalt på 173,8 miljoner dollar.

Romney spenderade totalt 270 miljoner kronor av sina egna pengar på sin misslyckade valkampanj. Det är något mindre än vad han lyckades samla in från övriga donationer. Totalt sett blev han den bland republikanerna som samlade in mest pengar.

Om man bortser från Romneys egna bidrag till kampanjen är det dock Giuliani som samlat in mest pengar knappt före McCain som kommer gå förbi snart. Giulianis kampanj spenderade totalt 347 miljoner kronor, för att till slut bara vinna en ynka delegat.

[tags]usa, barack obama, hillary clinton, presidentvalet, mitt romney, rudy giuliani, john mccain[/tags]