QUIZ: Vem är vänsterhänt av McCain, Obama och Hillary?

mccainobamaclinton.jpg
Av befolkningen i stort är endast cirka 10 % vänsterhänta. Trots det har tre av de fyra senaste presidenterna varit vänsterhänta. Och det kan bli en till när nästa president väljs i höst. Det leder oss osökt fram till femte frågan i vår frågesport om presidentvalet.

Vem av följande presidentkandidater är vänsterhänt?

a) John McCain
b) Barack Obama
c) Hillary Clinton
d) Alla tre

Och det rätta svaret är…

Det är bara Hillary Clinton som är högerhänt. Både John McCain och Barack Obama är vänsterhänta.

Tidigare vänsterhänta presidenter
James Garfield, 1881
Herbert Hoover, 1929 – 1933
Harry Truman, 1945 – 1953
Gerald Ford, 1974 – 1977
Ronald Reagan, 1981 – 1989
George HW Bush, 1989 – 1993
Bill Clinton, 1993 – 2001

Lite mer trivia om detta fenomen:

  • Ronald Reagan påstås ha varit vänsterhänt i skolåldern, men växlade sen till högerhänt under press från lärare.
  • Vänsterhänta brukar beskrivas som kreativa. Både Michelangelo och Leonardo da Vinci var vänsterhänta. Konst- och musikstuderande har en överrepresentation av vänsterhänta.
  • Al Gore är vänsterhänt. George W Bush är högerhänt.

[tags]usa, usa-valet, barack obama, hillary clinton, john mccain, vänsterhänta[/tags]