Reflektioner dagen efter sista debatten

Romney gjorde vad han var tvungen att göra för att framstå som en tänkbar Commander in Chief och höll sig lugn. Han kritiserade endast Obama vid några fåtal tillfällen, då främst för svagt ledarskap och att USA inte tagit tillräckligt initiativ i internationella kriser. Han framstod som helt fokuserad på att tala till oberoende osäkra väljare i mitten. Det kan vara riskfyllt att vara för passiv i dessa debatter som första debatten visade med all tydlighet. Men Romney var inte i denna tredje debatt lika passiv och svag som Obama i första.

Obama lyckades med målet för kvällen, att vinna debatten och framstå som mer engagerad och kunnig i utrikespolitiken. Med en väldigt offensiv debattstrategi var han dock mindre effektiv när det gäller att övertyga mittenväljare om att få deras röster. Kan visa sig kostsamt.

Första debattens svaga insats ligger fortfarande som ett mörkt moln över Obamakampanjen. Presidenten hade säkert hellre gått in i sista debatten som lugn diplomatisk statsman. Nu fanns inte den möjligheten. Obama tvingades precis som i andra debatten vara mer offensiv, på bekostnad av att han inte framstod som en mittenkandidat. Även Biden tvingades inta en mer offensiv roll i sin debatt mot Ryan pga Obamas missar i första debatten.

Vilka konsekvenser får det på valutgången att Obama och Biden var tvungna att vara mer offensiva i debatterna än vad de önskat innan debattsäsongen började?

Romney har fortsatt gå starkt i opinionsundersökningarna senaste dagarna. Trenden är tydlig och fortsätter den talar mycket för att Romney vinner presidentvalet. Det är nu extremt jämnt i viktiga delstater och svårt att veta hur det kommer gå. På torsdag/fredag kommer vi få en bättre bild av läget då vi har färska undersökningar på hur opinionen reagerat på sista debatten och om Romney tar greppet om opinionen eller om Obama vänt utvecklingen i sista stund. Det återstår då inte många dagar kvar till valdag och dessutom har många väljare redan förhandsröstat.