Risk att det blir oavgjort i presidentvalet mellan Trump och Clinton

Det kan bli oavgjort i antal elektorsröster i presidentvalet i höst. 269-269 är fullt möjligt, även om sannolikheten är låg. FiveThirtyEight uppger att sannolikheten för ett sådant utfall just nu är 0,4%.

Om det blir oavgjort avgör kongressen vem som vinner. Republikanerna styr kongressen, så fördel Trump. Men många republikaner i kongressen ogillar Trump så det kanske inte är helt säkert. Kongressledamöterna i representanthuset utser presidenten medan vicepresidenten utses av senaten.

Det finns hela 32 olika kombinationer som leder till oavgjort. Här en av de mer sannolika.


Click the map to create your own at 270toWin.com
  • Robert Warholm

    Det är ju synnerligen osannolikt att de båda kandidaterna skulle få lika många elektorsröster. Elektorernas röstande skulle då bli spännande, för så vitt jag vet finns det ingen lag som hindrar en elektor att svika den person han blivit vald att rösta på. Det har hänt förr, men då har det saknat praktisk betydelse. Skulle de båda kandidaterna få lika många elektorsröster, kommer resultatet av valet till Representanthuset att bli avgörande, för om jag inte missminner mig är det Representanthuset som väljer president i ett sådant fall. Är det någorlunda jämnt mellan partierna i Representanthuset gissar jag att Clinton blir vald, med tanke på hur många ”partivänner” Trump har gjort sig till ovän med.