Romney i gungning?

Gingrich fick i dag det viktiga officiella stöd som alla kandidater eftertraktar – av tidningen Union Leader i New Hampshire. Deras stöd till McCain vid precis rätt tidpunkt 2008 sägs ha påverkat valet. Tidigare år har de dock haft det svårare att välja rätt kandidat.

Gingrich framstår nu allt tydligare som en möjlig vinnare. Hans chanser ökar att slå Romney som tills nyligen varit ganska ohotad favorit. Utmaningen för Gingrich är att samla konservativas röster trots att kandidaterna är många. Och att lägga mer resurser på organisation i delstaterna. Romney har ett stort försprång organisatoriskt.

Ett kanske ännu större problem för Ginrich är att han måste visa opinionssiffror där han åtminstone är i närheten av Obama. Det har han inte gjort fram tills nu. Han ligger cirka 7 %-enheter efter (enligt genomsnitt på RCP). Det är för mycket. Men efter senaste tidens framgångar kommer den siffran antagligen förbättras något till nästa omgång opinionsundersökningar.

Den attack som främst Bachmann och Romney riktat mot Gingrich när det gäller illegala invandrare efter senaste debatten verkar inte ha fått fotfäste. Gingrich har så här långt lyckats vifta bort kritiken på ett skickligt sätt.

Romneys chanser är nu snart nere i 50 % på Intrade, medan Gingrich stiger snabbt även om han har en bra bit kvar till Romney. Närmaste veckans opinionsundersökningar kommer bli väldigt intressanta.