Romney leder för första gången i RealClearPolitics snitt av opinionsmätningarna

Ledningen är just nu minimal 0,4 % för Romney men eftersom det är första gången i år som Romney lett i denna viktiga och ofta citerade snitt av mätningar är det betydelsefullt.

En bidragande orsak till att Romney gått om Obama är (förutom debattsegern) att Gallup nu övergått till en Likely Voters modell från att tidigare ha använt sig av Registered Voters. Opionsmätningarna brukar skifta efter konventen till en LV-modell eftersom det då blir mer tillförlitligt vem som kommer rösta. Gallup var sist ut med att göra denna förändring. Eftersom fler demokrater är registrerade att rösta sjunker siffrorna för demokrater ofta efter detta byte. Färre demokrater procentuellt sett kommer att rösta, entusiasmen är lägre helt enkelt.