Romneys stöd bland kvinnor

På kampanjevent som Romney håller i har kampanjfolket börjat placera ut kvinnliga supportrar väl synliga bakom honom inför tv-kamerorna. Något som då kan se ut så här:

Rachel Maddow har också uppmärksammat detta och förklarar varför Romney inte är så populär bland kvinnor:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

Jag antar att det skulle se illa ut om Obamakampanjen medvetet valde ut medelålders vita män att stå bakom honom på kampanjevent?

Bonus…