Rubio: Trump var rädd för att han hade kissat på sig under debatten

Rubio fortsätter attackerna mot Trump under hela dagen efter debatten. En debatt som många anser att Rubio vann efter att ha fått Trump i lite gungning. Idag har Rubio bland annat hävdat att Trump är en bedragare (för Trump University).

Och på ett kampanjmöte senare under dagen fortsatte Rubio med en roast av Trump.

”He called me Mr. Meltdown,” Rubio said, smiling and saying that Thursday night during the commercial breaks, ”he went backstage, he was having a meltdown.”

He said Trump had ”one of those little sweat mustaches,” borrowing Trump’s ”sweating” line of attack against Rubio, and said he wanted a full-length mirror.

”Maybe to make sure his pants weren’t wet,” Rubio said.

”It’s time to pull his mask off so people can see what we are dealing with here,” Rubio said. ”Friends do not let friends vote for con artists.”
(CNN)

Är Rubios attacker för sent för att kunna rädda honom? Det är hög risk på den här typen av attacker om politikern inte får utdelning på det inom kort, i bättre opinionsmätningar eller valframgångar.

Uppdatering: Farsen bland republikanerna fortsätter. Trump svarar med att imitera Rubio: