Sant och falskt om Romneys ”Let Detroit go bankrupt”

AmericanBridge som är Obamas effektivaste SuperPac har gjort denna video där man attackerar Romney igen för ”Let Detroit go bankrupt”. Stämmer uttalandet eller ville Romney som han hävdade i andra debatten göra samma sak som Obama?

Obama hävdar att Romney föreslagit: ”Let Detroit go bankrupt”.
Det var inte Romney som skrev rubriken på den omdiskuterade artikeln och i artikeln uttrycker han det inte så. Däremot har han sagt detta i en tv-intervju vid ett senare tillfälle som du kan se i klippet ovan. Romney ville att Detroit sedan skulle ta sig ur konkursen stärkta med privat kapital.

Romney hävdar att Obama tog Chrystler och GM genom en bankruptcy (rekonstruktion i detta fall).
Sant

Romney hävdar att det han rekommenderade var samma sak som Obama sedan genomförde.
Obama backade upp det hela med statliga garantier, något Romney motsatte sig. Han ville att privata finansiärer skulle gå in, vilket många bedömare säger hade varit extremt svårt med tanke på den kris som rådde. Då var det många konservativa som av princip motsatta sig Obamas stöd till bilindustrin eftersom privata företag ska få klara sig på egen hand utan inblandning av staten, även stora företag vid en ekonomisk kris. Staten ska inte välja vinnare och förlorare. Det finns ju konkurrenter som inte fick detta statliga stöd – Ford tex.

Nu när det statliga stödet till bilindustrin på det stora hela visat sig vara en succé försöker alltså Romney lägga upp en dimridå och hävda att han föreslog att man skulle göra precis det som Obama sedan gjorde. Inte riktigt sant.