Santorum vann viktigt stöd

Den grupp konservativa ledare som samlades i Texas för att försöka komma överens om en kandidat att stödja valde Santorum. Många trodde att man inte skulle lyckas komma överens. Det öppnar nu upp vissa möjligheter för Santorum.

The call to back Santorum was only finalized after three rounds of ballots. On the third ballot, Santorum received more than 70 percent of the votes cast — some conservative leaders who had been backing Gingrich changed their votes in the end to support Santorum. The group rallied around the idea that Santorum, and not Gingrich, is the candidate best able to beat President Obama in November.

Tony Perkins, president of the Family Research Council, expressed surprise that the group agreed to back Santorum by such a wide margin, after failing to come together in support of a single candidate in 2008. In that race, the group didn’t even meet until the primary race was basically over. This time, according to J.P. Duffy of the Family Research Council, the group wanted to come together ”before it was too late.”

Problemet har länge varit att konservativa splittrat sina röster mellan Gingrich, Perry, Paul och Santorum (+ Bachmann). Mycket talar för att det är för sent att stoppa Romney, även om Santorum skulle lyckas ena konservativa i och med denna utveckling. Ett av flera problem är att Gingrich ligger klart före Santorum i opinionsmätningarna i South Carolina. Det kommer nog krävas att flera konservativa kandidater hoppar av innan man lyckas enas.