Sarah Palin stöder inte Romney

En av få konservativa som inte stöder Romney när det gäller Bain är Sarah Palin. Hennes make Todd har ju gett sitt stöd till Gingrich, vilket kan indikera att hon själv lutar åt det hållet också. Och det är kanske därför hon nu säger det här till Sean Hannity:

”Gov. Romney has claimed to have created a 100,00 jobs at Bain, and people are wanting to know, is there proof of that claim and was it U.S. jobs created for United States citizens? … And that’s fair.”

Se också dokumentären om Bain som ett Gingrich PAC ligger bakom.