Senaste i raden av kompromissförslag

Public option har svingat sig upp igen i popularitet. Nu verkar denna statliga sjukvårdsförsäkring kunna bli en del av sjukvårdsreformerna, men i vilken form är nu frågan. Den senaste i raden av förslag har fått visst stöd av båda sidor (konservativa Blue dogs demokrater och progressiva liberaler). Public option opt-out har förslaget benämnts och innebär i korthet att staterna ska kunna få välja att inte erbjuda sina invånare public option. Det finns nämligen starkt motstånd i vissa sydstater. Genom att ge valmöjlighet skulle det i teorin kunna mjuka upp vissa Blue dogs motstånd.

Nate Silver har förklarat dess innebörd och varför han stöder denna kompromiss.