Sex med chans att vinna

Nedräkningen har börjat inför primärvalen som nu bara är ett kvartal borta. Enligt prediktionsmarknaderna och vadslagningsfirmorna är det nu dessa sex kandidater som har en realistisk chans att bli president:

  • Hillary Clinton
  • Donald Trump
  • Jeb Bush
  • Joe Biden
  • Marco Rubio
  • Bernie Sanders

Jag tror att vi skulle kunna reducera antalet ytterligare något utan att riskera att plocka bort presidentvalets slutliga vinnare. Vi ska kanske ändå avvakta med det tills demokraterna hållt sin första debatt och republikanerna sin tredje. Men någon annan kandidat än en av dessa lär det inte bli som utses till president i valet 2016.

Fiorina har alldeles för mycket problem med sin tid som chef för HP och har under senare tid också kritiserats av faktagranskare när det gäller hennes uttalanden om Planned Parenthood. Ben Carson är en riktigt udda socialkonservativ kandidat (se någon av hans föreläsningar inför kristna grupper) som ännu inte riktigt granskats av media, men när/om det sker… Ingen av dessa två kommer nå en majoritet av amerikanernas röster. Ben Carson kan möjligtvis överraska positivt i Iowa, men vad hjälper det?

Chris Christie brottas med ännu en korruptionsskandal hemma i New Jersey och lär inte heller ha något med det här att göra. Kasich? Cruz? Jindal? Nej, knappast. Visst har både Cruz och Jindal som socialkonservativa möjlighet att överraska i Iowa och Kasich som mer moderat möjlighet att överraska i New Hampshire, men det kommer inte räcka i långa loppet.