Sjukvårdsförsäkring för alla i USA?

Just nu pågår intensiva diskussioner i USA om sjukvårdsreformer, men en lösning snarlik den man har i många delar av resten av den industrialiserade världen diskuteras inte. Single payer som man kallar det i USA figurerar inte i debatten, varken på tv eller i tidningar. Över 85 kongressledamoter har skrivit under på att de skulle rösta för ett sådant förslag. Obamas läkare tycker single payer skulle vara bra, men han har ännu inte fått medverka i tv-program. Obama själv har i ett tal för flera år sedan förespråkat single payer, vilket han sedan dess backat från.

Ändå – ingen diskussion i media. Single payer anses inte genomförbart, det finns inte tillräckligt med stöd i kongressen. Det som diskuteras är istället om amerikanerna ska få välja en statlig lösning, en public option. Denna valmöjlighet skulle då konkurrera med övriga redan existerande försäkringar.

Försäkringsbolagen är av förklarliga skäl inte glada över ökad konkurrens och den uppenbara risken för att staten kan komma att skjuta till pengar och därmed inte göra konkurrensen rättvis.

Det kommer bli spännande att följa debatten den närmaste månaden. Obama har inte stöd av alla demokrater i den här frågan. Kan Obama få igenom en sjukvårdsreform i höst trots motståndet?

Uppdatering: Idag kom en oväntad delseger för kongressledamoten Kucinich som förespråkat single payer. Delstater som vill införa ett sjukvårdssystem med single payer ska få göra det.