Skattenivåer i USA

Washington Posts Ezra Klein har gått igenom det som nu hamnat i fokus tack vare Romneys fundraiser som filmades i smyg – skatter för olika inkomstgrupper.

Ta en titt på graferna som tydligt illustrerar hur det ser ut med federala och lokala skatter för låginkomsttagare och 47 % och 1 % och 99 % och ja alla 100 %.

Och totalt ser det ut så här:

That’s really what the American tax system looks like: Not 47 percent paying nothing, but everybody paying something, and most Americans paying between 25 percent and 30 percent of their income

Officiella skattesatser kan vara högre på vissa håll, men här har det beräknats vad amerikanerna faktiskt betalar. I USA finns många möjligheter att göra avdrag och därmed få betydligt lägre skatt. Ränteavdrag, gåvor till välgörande ändamål som tex kyrkan du tillhör eller skolan dina barn går i.