Största hotet mot Obamas omval 2012?

Ekonomin. Obama har lågt förtroende bland amerikanerna för hur han hanterat ekonomin (57 % dissaproval rating). Med en arbetslöshet som fortfarande är runt 9 % och en snabbt växande statsskuld som ger sänkta kreditbetyg har Obama en tuff utmaning framför sig.

När republikanerna insisterar på att Obama ska göra nedskärningar för att gå med på att höja skuldtaket ska det ses mot denna bakgrund. Kan man tydligt koppla Obama till en svag ekonomi har man ett gott utgångsläge inför presidentvalet.

Obama måste slå sig fri från detta och dessutom givetvis kunna peka på några positiva trender i ekonomin. Annars kvittar det hur populär Obama som person är i USA. Och det är han fortfarande. ”It’s the economy stupid” är vad som avgör val. Det var den kollapsande ekonomin som gav Obama en extra push i presidentvalet hösten 2008. Fyra år senare kan det vara motvindar istället i den viktiga frågan.

DN: Obama tappar mot republikaner