Styrkor och svagheter – McCain vs Obama

Det är många gånger något missvisande att enbart titta på opinionsundersökningar som bara förklarar hur stark medvind presidentkandidaterna har för tillfället. För att förstå den amerikanska opinionen bör vi bryta ner allmänna trender som kan visa på betydande styrkor och svagheter hos kandidaterna. En sådan närmare granskning av John McCain och Barack Obama ger oss möjlighet till ett antal intressanta iakttagelser.

Vill du helst att nästa president är…?
(NBC/WSJ, mars 2008)

Liberal 18%
Moderate 41%
Konservativ 34%

Oavsett vilken kandidat du stödjer, vem tror du…?
(ABC News/Washington Post, maj 2008)

(McCain/Obama, siffror i %)

Är den starkaste ledargestalten? 46/42
Har mest erfarenhet? 71/18
Skulle skapa mest förändring i Washington? 29/59
Har den bästa personligheten och temperament? 32/56
Har den bästa förståelsen för människor som du själv? 35/54
Har bäst vision för framtiden? 34/54
Har bäst moral och personlig etik? 41/42
Har bäst kunskap om världspolitik? 65/24

Ovanstående siffror ger oss en fingervisning om vad det stundande presidentvalet kommer att handla om när det gäller kandidaternas personligheter. För Obamas del är det oerhört viktigt att han inte framstår som en liberal vänsterkandidat. Annars kan han bli måltavla för liknande attacker som Michael Dukakis fick utstå 1988. Däremot är Obamas styrka att han hämtat in det försprång som McCain tidigare haft i kategorier som värderar kandidaterna utifrån deras styrka som ledare och deras personliga etik. För McCains del handlar hans kandidatur onekligen om erfarenhet, erfarenhet, erfarenhet. Här ligger han hela 41 procent före Obama (”har bäst kunskap om världspolitik”) och smått ofattbara 54 procent före Obama (”har mest erfarenhet”) medan Obama å sin sida får bred uppslutning bakom sitt förändringsbudskap (30 procent före McCain) samtidigt som de flesta amerikaner ser honom som en mer förstående person (54 mot 30 procent).

[tags]barack obama, john mccain, usa, presidentvalet, usa-valet[/tags]

Publicerat av

Joakim

Joakim Nilsson är frilansjournalist och forskar om USA:s politiska valkampanjer. Han driver den oberoende skrivarverkstaden Policy of Truth Productions.