Är Sveriges arbetslöshet högre eller lägre än USA:s arbetslöshet?

Många svenskar har bilden av att arbetslösheten är förhållandevis låg i Sverige medan den är hög i USA. Är det så? Ja och nej.

Med det väldigt viktiga förbehållet att statistiken för arbetslöshet beräknas på olika sätt i USA och Sverige är det ändå intressant att se att ländernas officiella siffror för arbetslöshet ligger nära varandra.

Sverige


USA

Source: tradingeconomics.com

I USA var den säsongsrensade arbetslösheten på 8,1 % i augusti, i Sverige låg den på 7,8 % (i Sverige nämns dock oftast den icke-säsongsrensade siffran som låg på 7,2 %).