Tre partier i USA som kan skaka republikanerna och demokraterna

Tre andra partier

Det finns inte bara två partier i USA som man lätt kan tro av medierapporteringen. Här finns tex ett stort miljöparti som heter Green Party, konservativa Constitution Party och Libertarianerna med hundratusentals registrerade partianhängare. I jämna val som det varit under senare år påverkar alla röster på övriga kandidater givetvis vilken president som väljs.

Ungefär 95 % brukar rösta för antingen republikanernas eller demokraternas presidentkandidater. En presidentkandidat för något annat parti lär inte vinna inom överskådlig tid. Eftersom dessa övriga partier får cirka 5 % av rösterna finns dock möjligheten att påverka utgången, vilket också ofta skett.

Ralph Nader (Green Party) anses av många demokrater ha kostat Al Gore segern i presidentvalet 2000. Störst påverkan någonsin på presidentvalet från ett tredje parti hade dock miljardären Ross Perot 1992 då han lyckades få 19 % av rösterna i presidentvalet. Bill Clinton valdes till president. Han förlorade sannolikt inte lika många röster till Perot som republikanernas kandidat George HW Bush.

Något liknande kan givetvis hända igen, så vilka är partierna som kan skaka republikanerna och demokraterna 2008?

Green Party
Green Party är USA:s miljöparti som startades 1984. På programmet står också feminism, ekologi och decentralisering högt upp på agendan. Ralph Nader var länge det gröna partiets framgångsrika ansikte utåt och dess presidentkandidat både år 1996 och 2000. Partiet har över 300.000 registrerade anhängare.

År 2000 lyckades man nå 2.882.000 röster med Nader vid rodret. Fyra år senare var partiet splittrat. Ralph Nader blev inte vald till partiets presidentkandidat och gav sig ut på egen vild oberoende presidentkampanj. Han fick fler föster än partiet han lämnade, 465.650 mot Green Partys presidentkandidat David Cobb som bara fick 119,859.

Libertarian Party
Förespråkar minimalt reglerade marknader, minimalt med byråkrati och stor individuell frihet. Man vill också avskaffa lagar som man säger inte drabbar andra. Som exempel kan nämnas prostitution, att köra utan bilbälte och narkotikabruk. Lägre skatter står också högt på agendan.

Libertarian party uppger att man har mer än 200.000 registrerade anhängare. I och med att man har fler än 600 invalda politiker som representerar Libertarianerna är man det parti förutom D och R som har flest invalda politiker. Partiet grundades 1971.

Med Michael Badnarik som sin ledare lyckades man få totalt 397.367 röster i presidentvalet 2004.

Constitution Party
Har USA:s tredje största antal partianhängare, 357.506 år 2006. Ett konservativt parti som bildades 1992. Partiet vill avskaffa inkomstskatten. 2004 lyckades Constitution Party få 144.421 röster i presidentvalet.

Vilka third-party partier eller oberoende kandidater som ligger bäst till att påverka valet 2008 är ännu för tidigt att säga. Vi får säkert anledning att återkomma till det närmare valet.

[tags]usa, politik, presidentvalet 2008, miljöpartiet[/tags]