Trump hävdar att Clinton fick debattfrågorna innan debatten

Ursäkten för att Trump förlorade tredje debatten är tydligen att Clinton skulle ha fått frågorna i förväg.

Moderatorn från konservativa Fox News Chris Wallace sa redan i inledningen av debatten att så inte var fallet.

For the record, I decided the topics and the questions in each topic. None of the questions have been shared with the commission or candidates.