Trump snubblar på abortfrågan

I en Townhalldebatt på MSNBC i natt pressades Trump i abortfrågan. Det svar han gav har mötts av hård kritik av socialkonservativa och demokrater.

Trump sa att kvinnor ska straffas om de gör abort, men ville inte specificera vad straffet skulle vara. Fängelse? Böter? Det som ett svar på moderatorn Chris Matthews fråga om abort är mord, borde inte modern straffas?

Frågan är hur illa detta svar är för Trump. Han har redan tagit tillbaka uttalandet genom att skicka ut ett pressmeddelande:

If Congress were to pass legislation making abortion illegal and the federal courts upheld this legislation, or any state were permitted to ban abortion under state and federal law, the doctor or any other person performing this illegal act upon a woman would be held legally responsible, not the woman. The woman is a victim in this case as is the life in her womb. My position has not changed — like Ronald Reagan, I am pro-life with exceptions. (Politico)