Trump upp i ledning i flera nya opinionsundersökningar

Undersökningar som gjorts senaste dagarna visar på ett lyckat konvent för republikanerna. Trump leder nu RCP:s genomsnitt med 0,2 % över Clinton. I CNN:s senaste underökningar gick han från -7 till +3 mot Clinton.

I dag inleds demokraternas konvent med bland annat tal av Bernie Sanders.