Utbildningsnivå förklarar Trumps seger bättre än inkomstnivå

FiveThirtyEight har gjort en djupdykning i data tillgänglig efter valet på olika valdistrikt som utmärker sig för att t ex ha högt utbildad eller lågt utbildad befolkning. Resultatet visar att inkomstnivån inte till lika hög grad förklarade vem väljarna röstade på som utbildningsnivån gjorde.

Högutbildade röstade på Clinton i ännu större utsträckning än vad de röstade på Obama 2012, som också hade högt stöd i denna grupp.

I de 50 distrikt där utbildningsnivån är som lägst i USA, dominerade istället Donald Trump.

Clinton lost ground relative to Obama in 47 of the 50 counties — she did an average of 11 percentage points worse, in fact. These are really the places that won Donald Trump the presidency, especially given that a fair number of them are in swing states such as Ohio and North Carolina. He improved on Mitt Romney’s margin by more than 30 points (!) in Ashtabula County, Ohio, for example, an industrial county along Lake Erie that hadn’t voted Republican since 1984.

I några få av dessa distrikt med lågutbildade vann Clinton, men hon presterade där klart sämre än Obama gjorde 2012.

In short, it appears as though educational levels are the critical factor in predicting shifts in the vote between 2012 and 2016. You can come to that conclusion with a relatively simple analysis, like the one I’ve conducted above, or by using fancier methods. In a regression analysis at the county level, for instance, lower-income counties were no more likely to shift to Trump once you control for education levels.