Valdeltagande USA 2016

I presidentvalet 2016 mellan Clinton och Trump var valdeltagandet totalt sett i nationen ungefär i nivå med tidigare val. Alla röster är i skrivande stund inte räknade, så siffran för 2016 kan komma att stiga marginellt.

2016: 58,0 % (preliminärt)
2012: 58,0 %
2008: 61,6 %
2004: 60,1 %
2000: 54,2 %

Siffrorna anger hur många av de som är 18 år eller äldre och inte fråntagits sin rätt att rösta, som röstade i presidentvalet. Många amerikaner är inte registrerade för att rösta (men ingår i andelen som inte röstade i siffrorna ovan).

Cirka 3,2 miljoner amerikaner får inte rösta pga lokala lagar som finns i några delstater, där straffade och fängslade personer fråntas rösträtten under fängelsestraffet eller resten av livet. Dessa ingår inte i andelen som inte röstade i siffrorna ovan eftersom de inte har rätt att rösta.

I Sverige var valdeltagandet 83,3 % i senaste riksdagsvalet 2014. Alla medborgare som är 18 år eller äldre har i Sverige automatiskt rösträtt i riksdagsvalet och den kan inte fråntas, inte ens om personen är satt under förvaltare (det som tidigare kallades omyndighetsförklarad).