Välutbildade väljer Obama

Enligt Gallup föredrar väljare med eftergymnasial utbildning Obama över Clinton med stor marginal:

Barack Obama outpaces Hillary Clinton by a 2-to-1 margin among white Democrats with a postgraduate education. However, among Democrats with a high school education or less, the opposite is true.

[tags]usa, presidentvalet, barack obama, hillary clinton, utbildning[/tags]