Vann Clinton eller Sanders demokraternas första debatt?

Mest minnesvärda ögonblicket under debatten i Las Vegas var med god marginal när Sanders sa att han var trött på ”Clintons jävla mejl” och att amerikanska folket också var det. Clinton skrattade gott och publiken applåderade intensivt. Det är uppenbart att demokraternas väljare inte bryr sig om mejlskandalen i någon större utsträckning.

Hillary Clinton klarade sig bra denna kväll även utan Sanders hjälp. Hon gjorde inte några uppenbara misstag och precis som 2007-2008 visade hon att hon är en skicklig debattör. Ingen av kandidaterna eller utfrågarna lyckades få henne i gungning. Ett av få försök var i hur hon röstade i Irakfrågan, en fråga som möjligtvis tappat något i betydelse nu snart femton år senare (?). Sanders, O’Malley och Chafee kritiserade alla Clinton i frågan. Hon försvarade sig rätt bra, främst genom att peka på att Obama litade på henne genom att utse henne till utrikesminister och att O’Malley faktiskt gav sitt officiella stöd till Clinton när hon drev kampanj senast inför 2008.

Sanders pressades hårt av Clinton i vapenfrågan

Clinton kritiserade Sanders hårt för hur han tidigare röstat mot restriktioner för vapenförsäljning. Oväntat hårt och det var därför extra effektivt. Dessutom gick O’Malley till ytterligare attack på Sanders i denna fråga. Sanders försökte försvara sig men det blev till kvällens klart svagaste ögonblick för honom.

Sanders var kraftfull under debatten men det är uppenbart att frågan kring ordet ”socialism” börjar bli en allt tyngre beslastning för honom. Nu tillkom dessutom vapenfrågan som ytterligare en komplicerad fråga för Sanders att försöka förklara.

Sanders pressades av CNN:s Anderson Cooper för sin omfamning av socialism och han försökte förklara vad han menar med demokratisk socialist genom att peka på Danmark och Sverige. Clinton kontrade väl genom att säga att hon gillar Danmark, men ”USA är inte Danmark”. Hon underströk att hon var positiv till entrepenörskap, medan Sanders tog visst avstånd från kapitalism.

Clinton stark men på defensiven för att ha ändrat åsikt för ofta

Clinton pressades i inledningen av debatten för att nyligen ha svängt i frågan om frihandelsavtalet TPP. Hon svarade att hon precis som väljare kan ändra åsikt om hon får veta mer över tid. I det här fallet var det tre år sedan hon uttalade sig positivt om TPP. Det var innan allt var kännt om detaljerna i avtalet, var hennes argument.

Några potentiella självmål av Clinton under debatten: ”Jag tog ingen position i Keystone XL innan jag tog en position i Keystone XL”. Och ”Jag representerade Wall Street som senator för New York”. Kanske inget allvarligt när citaten sätts i sitt sammanhang, men spontant lät dessa två något märkliga i all hast.

Hur klarade sig Webb, O’Malley och Chafee?

Webb verkade mest upptagen med att klaga på moderatorn Cooper för att han inte fått yttra sig på tio minuter, vilket han började varje svar med. En väldigt irriterande attityd. Har du 1 % stöd i opinionen, noll chans att nomineras och dessutom inte ens driver en aktiv presidentkampanj med några som helst kampanjmöten kanske du ska vara glad att du får vara med på scen och får några frågor alls. Otroligt.

Jag har efter debatten inte blivit klokare på varför Chafee kandiderar och förhoppningsvis deltar han inte i fler debatter. Han floppade totalt denna långa debattkväll.

O’Malley fick en del utrymme men jag är tveksam till att det blev ett tillräckligt stort genombrott i skuggan av Clinton och Sanders. Han ligger risigt till och kan bli först att hoppa av kampanjen om opinionssiffrorna inte förbättras avsevärt som en följd av debatten. Men han klarade sig definitivt bättre än Webb och Chafee.

Debattens vinnare?

Min spontana känsla är att både Clinton och Sanders gjorde bra insatser. Sanders introducerade sig för många väljare som ännu inte känner till honom och hans åsikter. Det räcker inte till för att ta över ledningen nationellt. Clinton försvarade med stor sannolikhet sin ledande position. Nu får vi avvakta vad media väljer att fokusera på och vilka kandidater som stärker sina positioner i opinionsmätningarna närmaste veckorna. Vem tycker du vann debatten?