Var femte tror Obama är muslim

I kölvattnet av den infekterade debatten kring det planerade islamska centret på nedre Manhattan presenterar Pew Research Center en undersökning som visar att 18 % av befolkningen tror att Obama är muslim. Värt att notera är att undersökningen genomfördes i månadsskiftet juli/augusti, det vill säga innan debatten om Ground Zero-moskén bröt ut på allvar.

Vissa hävdar att undersökningen visar på en pågående kampanj att utmåla presidenten som ”foreign” och att det är samma mekanismer bakom som när Obamas personbevis och status som amerikansk medborgare ifrågasattes.

Samtidigt höjs det också röster inom GOP om att moskéfrågan riskerar att flytta fokus från viktigare frågor – ekonomi och jobben – och att även om en majoritet av väljarna motsätter sig bygget, så är frågan inte tillräckligt viktig för att dra folk till valurnorna i november.