Varför är Obamas opinionssiffror så starka trots den höga arbetslösheten?

Tidigt i våras snackades det mycket om att arbetslöshetssiffrorna måste förbättras under året för att Obama ska bli omvald. James Carville myntade ”It’s the economy stupid” redan för tjugo år sedan i samband med Clintons kampanj och det är fortfarande sant. Men uppenbarligen är det inte riktigt så enkelt. Nu har ju inte arbetslösheten förbättrats nämnvärt i år (från 8,3 % i januari till 8,1 % i augusti) – ändå leder Obama. Vad beror detta på?

Ny forskning kan ha funnit en del av förklaringen; demokraterna verkar nämligen historiskt sett åtnjuta större förtroende bland väljarna i frågan om arbetslöshet. Obama kanske till och med gynnats av att arbetslösheten inte sjunkit speciellt mycket senaste halvåret? En säkert hisnande tanke för Romneykampanjen som sett det som självklart att Obama varit sårbar och möjlig att slå i november just för den svaga ekonomin och den höga arbetslöshetens skull.

Using county-level data on unemployment and election returns for 175 midterm gubernatorial elections and 4 presidential elections from 1994 to 2010, the analysis finds that unemployment and the Democratic vote for president and governor move together. Other things being equal, higher unemployment increases the vote shares of Democratic candidates. The effect is greatest when Republicans are the incumbent party, but Democrats benefit from unemployment even when they are in control.

En huvudförklaring till att Obama klarat sig bra i opinionen är ändå att det skett en dramatisk förbättring av ekonomin sedan början på 2009 när han tillträdde. Då var det total panik på marknaderna, nu råder en svag återhämtning i den amerikanska ekonomin. Dow Jones och andra viktiga index har gått starkt sedan 2009. Den 20 januari 2009 när Obama svors in som ny president stängde Dow Jones på 7949.09. I fredags när det stora försvarsföretaget Raytheon ringde i klockorna på NYSE för stängning stod Dow Jones på 13593.37. En mäktig uppgång på över 70 %.

Obama är dessutom som person fortfarande förhållandevis populär (51,5 % approval) om man jämför med andra politiker i USA, inte minst Romney. Det handlar ju vid val just om att göra ett val mellan olika alternativ. Detta har Obamakampanjen tjatat om sedan en tid tillbaka, medan Romney fortfarande försöker få det till ett referendum om Obama. Problemet för Romneykampanjen är att han ännu inte vunnit det argument som man fört fram om att USA skulle vara i sämre tillstånd nu än då för snart fyra år sedan. Och att väljarna som en logisk konsekvens av det inte bör ge Obama förnyat förtroende.

Kan Romney göra ett bättre jobb? Väljare som tycker att han knappast kan göra ett sämre jobb har redan gett sitt stöd åt Romney. De som är skeptiska till att förnya Obamas kontrakt och velar gör det antagligen för att de inte känner sig övertygade om att Romney skulle vara bättre.

Missnöjet med Obamas tid vid makten är verkligt, men inte tillräckligt stort för att väljarna helt ska bortse från att granska den eventuella ersättaren noga. Det återstår mycket arbete för Romney, men tiden börjar bli knapp.