Varför opinionsundersökningarna skiljer sig åt så mycket

En närmare titt på siffrorna bakom ofta citerade genomsnitten på RCP och Pollster visar att undersökningarna pendlar mellan +3 till +11 för Obama just nu. Hur är det möjligt?

Förklaringen står till stor del att finna i hur opinionsinstituten vägt röstande efter vilket parti man tillhör. För att få ett så rättvisande urval som möjligt försöker man så klart välja ut röstande som stämmer in på befolkningen som helhet. Skulle tex unga vara över- eller underrepresenterade i undersökningen påverkar det resultatet.

Vissa företag är flexibla i sin vägning efter parti, andra håller fast vid samma vägning i alla undersökningar. Det kan tyckas vara rättvisast att välja ut 50 % demokrater och 50 % republikaner till undersökningen, men så ser inte befolkningen ut. Registrerade demokrater är fler än registrerade republikaner. Det är dock svårt att veta exakt hur många av de registrerade som kommer att rösta. Vidare är det oftast så att en högre andel republikaner som är registrerade går och röstar än andelen röstande bland registrerade demokrater. Det blir därför en gissning baserat på tillgänglig data över antal registrerade och mönster från tidigare val. I genomsnitt har företagen använt sig av 5-6 %-enheter fler demokrater i sina undersökningar.

Zogby har angett vägningen till 38% D och 36% R. Mest extrema är liberala bloggen DailyKos dagliga trackingundersökning som har vägt det till 35% D och 26% R.

Vissa undersökningar ändrar sammansättningen av demokrater och republikaner från undersökning till undersökning. Det gör att stora svängningar delvis kan förklaras av just detta. Fox News senaste undersökning visar tex på en ledning för Obama på 3 %-enheter. Det är en förändring på 6 %-enheter sedan förra undersökningen, då Obama ledde med 9 %. Sammansättningen av registrerade demokrater och republikaner skiljer sig dock åt mellan undersökningarna. I den förra låg det på 43% D och 37% R, dvs 6 %-enheter fler demokrater. I senaste undersökningen: 41% D och 39% R, dvs 2 %-enheter fler demokrater.

Vägningar efter parti i aktuella opinionsundersökningar hittar du här. Mer intressant information om opinionsföretagen hittar du här.

Opinionsundersökningar för USA-valet

[tags]usa, presidentvalet, barack obama, john mccain, opinionsundersökningar, usa-valet[/tags] intressant.se