Varför Trump ges klart större chans att vinna av FiveThirtyEight än Upshot

Just nu ger de mest kända statistiska modeller som fått uppmärksamhet i år följande chans till vinst för Hillary Clinton respektive Trump:
FiveThirtyEight: Clinton 64 % – Trump 35 %
Upshot: 86 % – 14 %
Pollster/HuffPost: 98,6 % – 1,3 %
DailyKos: 92 % – ?

Stora skillnader minst sagt. Nate Silver illustrerar själv med denna grafik varför FiveThirtyEight just nu ger Trump mycket högre chans att vinna presidentvalet än New York Times Upshot och andra organisationer.

I grafiken kan du se logo för de som gör sammanställningar av opinionsundersökningar: FiveThirtyEight (räven) DailyKos (orange), Pollster (gröna logon för HuffingtonPost) och Princeton Election Consortium. RealClearPolitics är inte med men skulle väl placeras i övre vänstra hörnet.

FiveThirtyEight reagerar alltså snabbare och starkare på plötsliga förändringar i opinionen. Silver anser att de ändå tar hänsyn till osäkerheten. Dilemmat för dessa organisationer är hur de ska ta hänsyn till äldre undersökningar. Hur lång tid tillbaka? Ska de viktas mindre?

Vox förklarar varför FiveThirtyEights modell kan vara bättre så här nära valet:

However, while caution about new polls may have been a prudent approach earlier in the campaign, we are actually quite close to the election now, so a late swing could well be real and affect the Election Day outcome. And if the non-FiveThirtyEight models are too focused on their old data and too slow to react, they might well miss such a shift, if it were to transpire.

Vadslagningsfirmorna ligger dessutom närmare FiveThirtyEights siffror.