Varför varken Libertarian Party eller Green Party får vara med i debatterna

I slutet på september hålls första debatten i New York mellan Clinton och Trump. Varken Libertarian Party eller Green Party väntas få delta i debatterna. Det beror på att de båda ligger en bra bit under den gräns på 15 % i opinionsstöd som krävs. Regeln är till för att stoppa alla möjliga småpartier från att kunna delta. Men antagligen är den också satt så pass högt eftersom demokraterna och republikanerna tillsammans styr reglerna i den sk ”Commission on Presidential Debates”.

Gary Johnson är presidentkandidat för Libertarian Party och ligger närmast att få vara med. Han har cirka 9 % stöd i opinionen. Det är ovanligt högt för ett tredje parti. Jill Stein från Green Party når bara upp till cirka 4 % i undersökningarna.

Historiskt sett brukar kandidater som inte tillhör de två stora partierna få minskat stöd när valet närmar sig. Dels får de ju inte vara med i debatterna och hamnar i mediaskugga. Dessutom inser deras anhängare att valet handlar om två andra kandidater. Varav många kanske ogillar den ena betydligt mer än den andra.

Om fler än Trump och Clinton får delta i debatterna för presidentkandidaterna avgörs i mitten på september då vi har resultatet av de 5 opinionsundersökningar som Johnson och Stein måste nå över 15 % i.

2012 fick Johnson bara precis under 1 % i presidentvalet, medan Stein inte ens nådde 0,5 %.