QUIZ: Längsta kandidaten brukar vinna så – vem är längst Obama eller Romney?

Vem är längst – Romney eller Obama?

Rätt svar: Mitt Romney är längst med 188 cm, medan Obama är 185 cm.

Abraham Lincoln är den valda president som varit längst av alla, 193 centimeter. Kortast? James Madison 163 cm.

Brukar den som är längst vinna? Ja, sett till alla presidentval är det så.

In the 28 presidential elections between 1790 and 2011, 18 of the winning candidates have been taller than their opponents, while 8 have been shorter, and 2 have been of the same height. (Wikipedia)

I modern tid är det jämnare där tex Kerry, Gore, McGovern och Ford samtliga förlorade trots att de var längre än sin motståndare.