Vilka republikanska förslag tycker du att vi ska införa i Sverige?

Republikanernas valplattform innehåller en del kontroversiella förslag. Antagligen skulle inte heller svenskar som normalt stöder republikanerna vilja se alla dessa förslag införda i Sverige. Jag kommer gå igenom demokraternas mest ”udda” förslag också i samband med deras konvent. Känner du till fler förslag i plattformarna som lär vara svårt att få med svenskar på, skriv en kommentar nedan eller kontakta oss på twitter eller usaval@gmail.com!

Vilka republikanska förslag i partiets valplattform (som anses kontroversiella i Sverige) vill du införa i Sverige?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Notera att flertalet av dessa förslag ger inte Romney sitt fulla stöd till. I skrivande stund är inte heller valplattformen officiellt godkänd av konventet.

Ett ytterligare lite annorlunda förslag i valplattformen från GOP är att man i starka ordalag motsätter sig Förenta Nationernas Agenda 21 (som uppmuntrar hållbar utveckling). Man betraktar den här icke-tvingande resolutionen som en global skatt. En mindre grupp Tea Party anhängare har lyckats få in några meningar i valplattformen efter ihärdiga påtryckningar.

Bland inslag i valplattformen som även demokrater kan glädjas åt har Slate gjort en intressant genomgång.