Wisconsin vinns av Obama – valnattens viktigaste vinst så här långt

Paul Ryans hemstat har enligt Fox News vunnits av Obama. Det är kvällens så här långt viktigaste delstat. Obama har också vunnit Pennsylvania och Michigan. Alla tre var väntade Obamasegrar men Romney hade gjort försök att vinna dessa. Speciellt Wisconsin var en möjlighet som Romney fokuserade mycket energi och tid på under senaste veckan.