Elizabeth Warren ställer upp i presidentvalet 2020

In filing paperwork with the Federal Election Commission to allow her to begin raising and spending money to benefit her likely candidacy, Warren becomes the first big-name Democrat to take formal steps to enter what could be a crowded, expensive and extended contest for the party’s presidential nomination. (NBC News) Detta är första steget som

Continue reading Elizabeth Warren ställer upp i presidentvalet 2020

Elizabeth Warren blir tillsatt

I ett beslut som säkert kommer glädja många progressiva och irritera republikaner har Obama valt att tillsätta Elizabeth Warren till slut. Iaf i en rådgivande position. President Obama will announce this week that Elizabeth Warren, the Harvard Law School professor who first proposed the Consumer Financial Protection Bureau, will be named to a special position

Continue reading Elizabeth Warren blir tillsatt

Clinton/Warren 2016?

Det spekuleras allt intensivare kring om det kan bli Elizabeth Warren som Clintons kandidat till vicepresident. Jag tolkar Clintonkampanjens uppmuntrande av dessa spekulationer om Warren istället som ett sätt att vinna över Bernies anhängare till Clintons sida inför konventet. Den person jag fortfarande tror Hillary utser är Virginias ena senator Tim Kaine. Inom cirka en

Continue reading Clinton/Warren 2016?

Gillibrand vill ge 600 dollar till alla amerikaner

New York-senatorn Kirsten Gillibrand har hamnat i bakvattnet under presidentvalet så här långt, med svagt stöd i opinionsmätningarna. Men nu har hon kommit med ett förslag som ändå fått en del uppmärksamhet. Det handlar om hur nationen ska lösa utmaningar på området kring korruption och valdeltagande. Gillibrands förslag är att alla amerikaner ska få totalt

Continue reading Gillibrand vill ge 600 dollar till alla amerikaner