Mark Penn, eller: konsten att sjabbla bort en självklar kandidat

Ödets timma kan vara nära för Hillary Clinton när de sista delstaterna röstat. Att hennes kampanj misslyckats i många viktiga avseenden är enkelt att se, och en del av kritikerna från de egna leden skräder inte orden. Hennes kampanjstrateg – Mark Penn, VD:n för den inflytelserika lobbyfirman Burson-Marsteller, lär av allt att döma få klätt skott för mycket av den kritik som riktats mot upplägget och inriktningen på hennes kampanj. Några detaljer som nu kommer fram är direkt pinsamma för hur klumpigt Penn har agerat. En av demokraternas mest erfarna kampanjmedarbetare, Harold Ickes, avslöjar att Penn satsade allt på att Hillary Clinton skulle vinna Californien, utan att känna till att demokraterna har proportionell fördelning av mandaten från delstaten:

As aides looked over the campaign calendar, chief strategist Mark Penn confidently predicted that an early win in California would put her over the top because she would pick up all the state’s 370 delegates. It sounded smart, but as every high school civics student now knows, Penn was wrong: Democrats, unlike the Republicans, apportion their delegates according to vote totals, rather than allowing any state to award them winner-take-all. Sitting nearby, veteran Democratic insider Harold M. Ickes, who had helped write those rules, was horrified — and let Penn know it. ”How can it possibly be,” Ickes asked, ”that the much vaunted chief strategist doesn’t understand proportional allocation?”

Att Hillary Clinton dessutom, både på egen hand (och på grund av sina rådgivare), har gjort uttalanden som hon senare tvingats ta avstånd ifrån, har naturligtvis inte underlättat situationen.

[tags]usa,presidentvalet, mark penn[/tags]

Publicerat av

Joakim

Joakim Nilsson är frilansjournalist och forskar om USA:s politiska valkampanjer. Han driver den oberoende skrivarverkstaden Policy of Truth Productions.