Opinionsmätningar för Trump – Clinton

Senaste opinionsundersökningarna för presidentvalet 2016 hittar du i den här grafiken som presenterar ett aktuellt genomsnitt. Här kan du också få en bild av hur opinionen utvecklats under valåret.

Se också Google Trender som kan ge en indikering om vem som vinner strax innan valdag.

Opinionsundersökningar för primärvalen

Google Trender har också intressant info om vem som ligger bäst till för att vinna.