Tydliga skillnader bland minoriteters poströstning

Minoritetsrösterna och demokraterna

För den statistiskt intresserade har statsvetarna vid George Washington University samlat några talande scatterplottar på sin Monkeycage-blogg:

Spansktalande minoriteters poströstning i Texas
Black Texans early voting

Plottarna visar ökningen av tidiga poströster bland två viktiga minoriteter i Texas – svarta och spansktalande. Notera den tydligt avtagande korrelationen för spansktalande texasbor: ju fler invånare från denna minoritet i en stad – desto lägre poströstdeltagande. Rakt motsatt förhållande råder för Texas alla svarta invånare! Om detta gynnar Obama eller Hillary är förstås ytterligare en intressant fråga.

Invandring och republikanernas dilemma
I dagens (4 mars) Kvällsposten skriver jag om problemet för John McCain med att nå traditionella republikanska väljare i mellanvästern med tanke på hans inställning i invandringsfrågor. En diskussion på detta tema kan man även ta del av på Billy McCormacs podradiosändning, som finns på hans blogg Come to think of it.

[tags]usa, usa-valet, barack obama, hillary clinton, john mccain, invandring[/tags] dn