Giuliani vs Thompson

GiulianiFred Thompson

I flera nya undersökningar backar Rudy Giuliani kraftigt jämfört med för några månader sedan, men sammantaget verkar han ändå leda stabilt före Thompson just nu.

WashingtonPost har publicerat en undersökning nyligen som visar att Giuliani nu bara har stöd av 28 %. I februari hade han 53 %. Thompson ligger hack i häl redan efter några dagar som officiell kandidat.

CNN visar dock en sammanställning av en mängd undersökningar och då har Giuliani en stabil trend under den senaste månaden samtidigt som Thompson gått fram starkt och Romney backar något.

Under lång tid har Giuliani lett nationella undersökningar samtidigt som det gått betydligt sämre i enskilda viktiga stater som Iowa, New Hampshire och South Carolina. Bilden av misslyckande lokalt stärks nu. Romney leder i Iowa och New Hampshire, medan Giuliani är distanserad av Thompson i South Carolina enligt New York Times.

Thompson kan göra republikanernas race betydligt mer intressant och jämnare. Hot kommer också bakifrån främst från Romney som leder i viktiga delstater och Huckabee som har en stigande trend och fått en del beröm efter debatterna. McCain har återhämtat sig något i takt med att Irakkriget fått mer positiv publicitet i USA under sommaren. Han kan inte räknas ut helt även om jag har svårt att se att han skulle kunna vinna nomineringen.

Rangordningen ser sammantaget ut så här just nu:

Giuliani
Thompson
Romney
McCain
Huckabee

Mycket kan dock hända och lär hända. En hel del talar för att Giuliani kommer att tappa ledningen under hösten. Romney, Thompson och kanske även Huckabee spår jag stigande opinionssiffror för under närmaste månaderna.

Allt avgörs lokalt och där har Romney väldigt starka kort samtidigt som han har en imponerande kampanjkassa.

[tags]usa, rudy giuliani, fred thompson, mitt romney, mike huckabee, john mccain[/tags]