Förändring av elektorsrösterna inför presidentvalet 2024

Det är fortfarande lite tidigt att diskutera presidentvalet 2020 och ännu mer udda att spekulera kring presidentvalet 2024. Men det kommer en viktig förändring av elektorsrösterna då som det finns anledning att ta upp här. 2020 görs den census som är grunden i nya fördelningen av de 538 elektorsrösterna som avgör presidentval. Det innebär att vissa delstater förväntas få fler elektorsröster och några kommer få färre. I stora drag är det klart hur det kommer se ut, även om det säkert kan bli en del mindre förändringar.

At this point, Texas and Florida look to be the big winners, gaining 3 and 2 electoral votes, respectively. Arizona, Colorado, North Carolina and Oregon will gain one each. As the number of electoral votes is fixed, these 9 increased votes must come from somewhere else. The current projection is that Alabama, Illinois, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island and West Virginia are on track to lose one each. (270towin)

Sammantaget skulle denna nya fördelning antagligen marginellt gynna en republikansk kandidat med några enstaka extra elektorsröster. Trump skulle t ex fått 2 fler elektorsröster med denna fördelning.