Hur skatterna förändrats i USA senaste 70 åren

Warren Buffets klassiska uttalande om att han betalar lägre skatt än sin sekreterare väckte en hel del uppmärksamhet. Det fick då för nästan 10 år sedan en del kritik för att det stämde i hans specifika fall, men inte generellt. I dag verkar hans specifika situation dock blivit mer generell. Skatterna har sänkts ytterligare under den tiden, främst för riktigt välbärgade. Se här: