Hur starkt är stödet för striktare vapenlagar i olika delar av USA?

Kartan avslöjar vad amerikanerna tycker i frågan om vapenlagar.

Bara i några få delstater (New York, Massachusetts) är stödet för striktare lagar starkt. Färgskalan går från starkt stöd för striktare vapenlagar (rött) via svagare stöd (gult, grönt) till svagt stöd (blått, lila). Kartan är hämtad från iSideWith.