Obama i blåsväder om kampanjbidrag

NPR – public service-radion i USA – rapporterar om en analys av de som skänkt pengar till Obamakampanjen 2008. Enligt Center for Public Integrity visar det sig nämligen att så kallade bundlers – folk som samlar ihop gåvor från flera givare – ofta blev erbjudna toppjobb i Obama-administrationen. De visar också att chansen att givaren erbjudits jobb ökade ju större bidragen var.

För Obama är det naturligtvis obekvämt, eftersom han i sin kampanj var hård mot de “specialintressen” som han ansåg köpte sig plats i USA:s politik.

Ytterligare en detalj i granskningen är att effekten av de smådonationer som sades utgöra ryggraden i Obamas kampanjfinansiering till viss del var en myt. Stora donatorer (mer än 1000 dollar) gav tillsammans dubbelt så mycket som de små donatorerna (mindre än 200 dollar).