Republikanen Romneys sjukvårdsreformer modell för Obama

Republikanske fd presidentkandidaten Mitt Romney genomförde som guvernör omfattande och till stor del framgångsrika sjukvårdsreformer i Massachusetts. Delstaten röstar vanligtvis för demokrater och betraktas som ett vänsterfäste.

De sjukvårdsreformer han genomförde där liknar i mångt och mycket reformerna som Obama nu försöker få igenom. Där har man precis som i Obamas förslag minimikrav på vad som ska ingå i en sjukvårdsförsäkring (tex förebyggande sjukvård och mental hälsa). Man har också tak på hur mycket man kan tvingas betala ur fickan själv när försäkringen inte täcker allt. Företagen får inte heller neka personer pga existerande sjukdomar. Men det finns en viktig skillnad mellan Romneys reformer och Obamas förslag. I Massachusetts har man ingen public option, dvs ingen möjlighet att välja en statlig sjukvårdsförsäkring. Demokraterna hävdar att det skulle pressa ner priserna, dels genom ökad konkurrens och dels genom att en statlig sjukvårdsförsäkring inte skulle vara vinstdrivande och ha lägre administrativa kostnader. Republikanerna anser att en public option är ett socialistiskt första steg mot ett förstatligande av sjukvården.

Romney själv är lite osäker på om han skulle stöda Obamas sjukvårdsförslag om den inte innehöll en public option.

When asked if he’d support Obama’s health care reform plan if it doesn’t include a public option, Romney said that it “depends on what’s in the rest of the bill.” (CNN)

Kostnaderna för Romneys sjukvårdsreformer har dock skenat iväg utöver vad som var budgeterat.

Michael Tanner, the director of health and welfare studies at the libertarian Cato Institute, said that the Romney care program plan costs taxpayers a “great deal of money.”

“Originally, the plan was projected to cost $1.8 billion this year. Now it is expected to exceed those estimates by $150 million,” he said in 2008. “Over the next 10 years, projections suggest that Romney Care will cost about $2 billion more than was budgeted.”

Romney är en av de hetaste kandidaterna inför presidentvalet 2010.

[tags]usa, mitt romney, sjukvård[/tags]