Republikanernas framtid

Vallokalundersökningarna visar att Obama har vunnit i alla viktiga demografiska kategorier. (Det enda undantaget är den viktiga kategorin “gifta, vita amerikaner” som han inte lyckades vinna.) Detta kan jämföras med Bushs valseger 2004 där han också lyckades vinna alla viktiga väljarkategorier. (Statistiksammanställning här.) Det finns inga som helst bevis för att Obama stöds enbart av rika högutbildade amerikaner. Han stöds i nästan lika stor utsträckning av väljare utan någon som helst utbildning.

Men hur ser framtiden ut för republikanerna? En undersökning från oktober (PSRA/Newsweek) visar att en majoritet (56%) av amerikanerna föredrar republikanerna i frågor som rör skatter, tillväxt och säkerhetspolitik. (En större sammanställning av data finns hos AEI.) Socialkonservatism är inte en nödvändig ingrediens för att republikanerna ska kunna bygga en stabil majoritet, vilket Bushs förre talskrivare David Frum påpekar. (Jämför hans uttalande med min gamla intervju med Frum från 2007 där han beskriver läget före valet inom republikanerna.)


Ramesh Ponnuru på National Review ger en bra förklaring av läget:

Upper-middle-class, college-educated voters tend to find the Republican party’s economics attractive and its social positions less so; vice versa for lower-middle-class voters without college degrees. Which group should the builders of a center-right coalition try hardest to get? (…) if Republicans can appeal to lower-middle-class voters on domestic policy—health care, taxes, etc.—then they will have less need to make the type of cultural appeals to these voters (we disdain arugula, wave the flag a lot, etc.) that seem to drive some upper-middle-class voters batty.

[tags]usa, presidentvalet, republikanerna[/tags]