Superdelegaterna 2020 – allt du behöver veta

Superdelegaternas roll i primärvalen 2016 kritiserades hårt av Bernieanhängare. Så pass hårt att DNC, demokraternas partiorganisation tvingades till eftergifter. En “Unity Reform Commission” tillsattes där förändringar föreslogs och som sedan antogs av DNC. Dessa innebär främst att superdelegaterna inte får rösta i första valomgången på konventet.

Superdelegaternas makt har därmed minskats, men vid ett jämnt val med låt säga tre presidentkandidater kvar kan deras makt fortfarande bli helt avgörande. Det har dock inte hänt i modern tid att ett val inte avgjorts i första omgången.

Om en presidentkandidat inte vunnit en majoritet av rösterna i första omgången, går det vidare till en andra omgång där superdelegaterna kan rösta.

I 2016 års nomineringsprocess fanns det 716 superdelegater, vilket var 15 % av det totala antalet delegater. Dessa superdelegater består i första hand av partitoppar som t ex guvernörer, senatorer, fd presidenter och vicepresidenter. Exakta antalet inför 2020 års konvent är inte klart än, men kommer antagligen inte reduceras som det fanns förslag om. Istället togs alltså deras makt bort i första valomgången.

Övriga delegater utses genom val av väljarna i primärval och nomineringsmöten.

Endorsements (officiellt stöd från viktiga partikamrater) kommer fortfarande vara av betydelse, vilket t ex FiveThirtyEight fokuserat på i sin uppdaterade lista med kandidaternas stöd från andra inflytelserika politiker, kallad “The 2020 Endoresement Primary“.