Vad är “trifecta states”?

Delstater där ett parti har hela makten kallas för “trifecta states”, det innebär tre segrar. Republikanerna har efter stora segrar i samband med att Trump valdes 2016 hela 26 delstater där de har kontroll över makten i båda lagstiftande kamrarna och dessutom guvernören. Demokraterna har bara 7 sådana delstater (8 om vi räknar med Connecticut där demokraterna har en extra röst vid oavgjorda omröstningar).

Under 2017 fick demokraterna två nya trifecta states, New Jersey och Washington.

I övriga delstater är alltså makten splittrad mellan partierna och det krävs mer samarbete för att få igenom politik. Flera av republikanernas trifecta states förväntas försvinna i valen hösten 2018 eftersom marginalerna är så små och demokraterna har medvind. Det innebär sannolikt ändå att republikanerna i dessa delstater kommer behålla betydande makt totalt sett, men kanske inte båda kamrarna och guvernörsposten.