Valdeltagandet lika stort som 2004

När kontrollräkningen nu som bäst pågår rapporterar USA:s valmyndighet att det inte skedde någon dramatisk ökning av valdeltagandet i år. När Bush vann presidentvalet 2004 letade sig 122,3 miljoner (60%) av amerikanerna till valurnorna. (Detta var alltså en sensationellt hög siffra.) I år räknar man med preliminära siffror på mellan 126 och 128 miljoner röstande. Men detta lär endast ha marginell betydelse för andelen röstande eftersom antalet röstberättigade i USA har ökat med 6,5 miljoner sedan det senaste presidentvalet.

[tags]usa, presidentvalet, valdeltagande, barack obama, john mccain[/tags]