Invandringen problem för republikanerna

Den illegala invandringen från främst Mexiko ser ut att bli en stor valfråga i USA, främst bland republikanernas presidentkandidater. Några republikaner inklusive Bush är för ett förslag som innehåller amnesti åt illegala invandrare som just nu debatteras flitigt. Majoriteten av republikanerna är dock starkt emot detta förslag. På Fox News tas ämnet upp dagligen och det är tydligt att republikanerna tänker göra invandringen till en stor valfråga 2008.

På Ronald Reagans tid förespråkade han i princip fri invandring. 1979 när han meddelade sin kandidatur föreslog han att alla arbetare i Nordamerika skulle kunna röra sig fritt och jobba där de ville. Tio år senare i sitt avskedstal till nationen 1989 sa han bland annat:

I’ve spoken of the shining city all my political life, but I don’t know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, wind-swept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace; a city with free ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here.

Framträdande konservativa republikaner försöker frentetiskt framstå som nästa Reagan. I just den här frågan verkar många dock inte riktigt komma ihåg att Reagan just förespråkade i princip fri invandring.

Duncan Hunter
Duncan Hunter är presidentkandidaten som tom hjälpt till att bygga ett staket vid gränsen för att stoppa invandrare. Han har valt kampanjslogan: ”A Genuine Reagan Republican For America”.

Tom TancredoMen extremaste motståndaren till invandrare är med god marginal presidentkandidaten Tom Tancredo. Så här skriver han på sin kampanjhemsida:

Illegal aliens threaten our economy and undermine our culture. While our brave soldiers risk their lives to protect us overseas, our political elites lack the courage to defend us at home. I am 100% opposed to amnesty. As President, I will secure our borders so illegal aliens do not come, and I will eliminate benefits and job prospects so they do not stay.

Går det att vinna ett presidentval och samtidigt vara så tydligt invandrarfientlig med tanke på alla latinamerikanare och andra invandrare som har rösträtt? Bush har i båda sina presidentval på ett smart sätt vänt sig speciellt till latinoväljare, tex i viktiga Florida.

[tags]invandring, usa, republikanerna, tom tancredo, duncan hunter[/tags] intressant.se