Utrikesjournalistikens färg

Presidentkandidater

I Expressen kommenteras problemet kring objektivitet inom utrikesjournalistiken (”Sluta hymla, SVT och SR”). Partisk nyhetsrapportering behöver inte vara något negativt, så länge det finns åsiktspluralism. Väljare som blir exponerade för två nyhetskällor med öppet redovisad vinkling blir mer stimulerade till kritisk analys och allmänbildning än väljare som endast får ta del av nyheter från en public service-kanal.

Publicerat av

Joakim

Joakim Nilsson är frilansjournalist och forskar om USA:s politiska valkampanjer. Han driver den oberoende skrivarverkstaden Policy of Truth Productions.

  • Torgny Jansson

    Jag håller med Expressen. Det finns en del människor som anser att just de själva står för saklighet, objektivitet och sanning. Är då SR objektiv och saklig? Tja, de företräder vissa värderingar och en viss syn på livet (i grunden står de mycket nära den socialdemokratiska tanken om välfärdsstaten), är då denna den enda riktiga?

    Inom buddhismen säger man att en auktoritet som informerar andra (religiös, politisk, vetenskaplig eller annan) och vilket anses som objektiv sanning är ett embryo till kunskap. Men att i stället gå till olika källor, studera och förstöka förstå dem, och sedan genom eget tänkande bilda sig en egen uppfattning är grunden till visdom.