Utrikesjournalistikens färg

Presidentkandidater

I Expressen kommenteras problemet kring objektivitet inom utrikesjournalistiken (”Sluta hymla, SVT och SR”). Partisk nyhetsrapportering behöver inte vara något negativt, så länge det finns åsiktspluralism. Väljare som blir exponerade för två nyhetskällor med öppet redovisad vinkling blir mer stimulerade till kritisk analys och allmänbildning än väljare som endast får ta del av nyheter från en public service-kanal.

Publicerat av

Joakim

Joakim Nilsson är frilansjournalist och forskar om USA:s politiska valkampanjer. Han driver den oberoende skrivarverkstaden Policy of Truth Productions.